Polityka prywatności

INFORMACJA DLA KLIENTÓW/PODWYKONAWCÓW

Administrator danych osobowych, którym jest ECOINWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jasia i Małgosi 36, 83-010 Straszyn, telefon: 516055322, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., informuje, że:

1.      Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a)      wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną lub też podjęcie działań przed zawarciem tej umowy oraz

b)      dochodzenie, ustalenie i obrona roszczeń administratora m.in. windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.

c)      archiwizowanie dokumentacji tj. umów i innych dokumentów rozliczeniowych.

2.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a)       art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO” - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy 

b)      art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych

c)      Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie archiwizowania dokumentacji - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

3.      Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

4.      Dane mogą być udostępnione przez Administratora:

·        jego pracownikom lub podmiotom współpracującym z Administratorem,

·        podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

·        bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

·        organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (m.in. Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),

·        podmiotom wspierającym działalność Administratora na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych i innych, kancelariom prawnym, biurom obsługi kadrowo-płacowej i księgowej.

5.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy i okres do czasu przedawnienia zobowiązań, w tym podatkowych, przez okres wynikający z przepisów prawa niezbędny do realizacji obowiązków wobec organów z sektora publicznego i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Administratora.

6.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych może skutkować niemożnością zawarcia umowy, niemożnością przesłania oferty.

7.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzane danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9.      W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, z Administratorem można się skontaktować pod adresem:

·        e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

·        ul. Jasia i Małgosi 36, 83-010 Straszyn

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z USTALENIEM, DOCHODZENIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO Administrator danych osobowych, którym jest ECOINWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jasia i Małgosi 36, 83-010 Straszyn, telefon 516055322, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informuje, że:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Administratora m.in. w z związku z windykacją należności i prowadzeniem postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych. Administrator nie będzie mógł przetwarzać już tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym informacji przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych znajduje się w „Polityce prywatności”

Klikając przycisk "Zrozumiałem" wyrażasz zgodę na zasady określone w Polityce prywatności. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

BIURO SPRZEDAŻY

 • Adres:
  Osiedle Imbirowe
  83-032 Skowarcz
  ul. Łąkowa /róg Imbirowej/
 • Telefon:
 • e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Godziny otwarcia:
  9:00 - 16:00

ADRES KORESPONDENCYJNY
SIEDZIBA FIRMY

ECOINWEST Sp. z o.o.
ul. Jasia i Małgosi 36
83-010 Straszyn

Dane firmy

 • NIP: 604 013 43 88
  REGON: 221057865
  KRS: 0000360586
 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
  VII Wydział Gospodarczy KRS
 • Rachunek bankowy:
  Bank Millennium SA
  13 11602202 0000 0001 6838 5392
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 K.C.

"ECOINWEST" jest chronionym znakiem towarowym. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności

Wykonanie - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powered by JS Network Solutions